خدمات برون سازمانی

منظور از سازمان در این متن هر کسب و کار هدفمندی است که حداقل پنج عضو داشته باشد.
در این بخش بر اساس ظرفیت ها، پتانسیل ها، فرصت ها، تهدیدات و… در حوزه های مرتبط با کسب و کار شما؛ ایده ها و راهکار هایی توسط تیم ما طراحی می شود که بتوانید بر اساس شرایط موجود، علاوه بر رفع چالش ها و موانع پیش روی خود؛ به افزایش فروش، توسعه ی کسب و کار، برندینگ قوی و تمایز از سایر رقبایتان دست یابید:
  1. شناسایی و تحلیل رقبای شما:
در این بخش تیم ما با بررسی دقیق رقبا در عرصه ی کاری شما، نقاط قوت و ضعف ایشان را شناسایی کرده و بر اساس آن برنامه های جامع و کاملی به شما ارایه خواهد کرد، که در برابر اقدامات ایشان، چه استراتژی های متمایزی را اجرایی کنید که از ایشان پیشی بگیرید.
  1. شناسایی و تحلیل بستر ها و موقعیت های همکاری شما با سایر مراکز، اشخاص، برند ها و… :
مسلماً و در هر عرصه ای اتحاد چند نیروی متمایز و هم هدف شدن، بسیار بسیار به تقویت یکایک ایشان و شکست ناپذیری کلیت مجموعه کمک خواهد کرد. از سویی همکاری با سایر مراکز، برند ها و… یعنی بهره مندی شما از ظرفیت ها و پتانسیل های مادی، معنوی، انسانی و… ایشان؛ و این یعنی صرفه جویی چند صد میلیونی و البته طی کردن “ره صد ساله در یک شب”. اما مسلماً این انتخاب و همکاری باید سنجیده و با تحلیل همه جانبه باشد که تبدیل به ضد ارزش برای شما نشود؛ در این راه ما کنارتان خواهیم بود و دانش خود را در اختیارتان می گذاریم.
  1. شناسایی و تحلیل شرایط و عوامل کلان کشوری و جهانی:
در این بخش با بررسی دقیق عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… در سطح کشوری و جهانی، تاثیر یکایک آنها را روی کسب و کار شما می سنجیم و در نهایت راهکار های جامعی برای تبدیل هر تهدیدی به فرصت به شما ارایه خواهیم کرد.
به طور کلی ایده پردازی و طراحی برنامه های لازم در هر بخش از فعالیت های برون مجموعه ای شما، بر اساس نوع کسب و کارتان و حضور مشاوران حرفه ای تیم، در این بخش از خدمات ما جای خواهد گرفت و ما همراه و یاریگر شما خواهیم بود.