تیم اجرایی

radio del kook

رادیو "دل کوک"

تولید محتوای صوتی

seen studio

استودیو فیلم و عکس "سین"

تولید محتوای تصویری

راه سعادت

موسسه “پرند آفرین راه سعادت”

تولید محتوای تصویری و صوتی - برگزاری رویداد

نقاره خانه

گروه فرهنگی هنری "نقاره خانه"

تولید محتوای تصویری

تیم "هنرمندان همدل"

تیم پشتیبانی اینستاگرام و دیجیتال مارکتینگ