تیم بازرگانی

ابوالفضل مقدم

مدیر بازرگانی
مشخصات فردی:
ابوالفضل مقدم متولد 1371 است. زمینه های فعالیتی وی: مدیریت بازگانی، کارشناس حوزه بازیافت، کارشناس حوزه پلی الستر، کارشناس حوزه پلیمر

مدوسا آزمون

عضو تیم بازرگانی
ایده پرداز و تحلیل گر
مشخصات فردی:
مدوسا آزمون متولد 1368 است. زمینه های فعالیتی وی: کارشناسی دیجیتال مارکتینگ، کارشناسی فروش و بازاریابی، کارشناسی حوزه ی نرم افزار، مدیریت داخلی، کارشناس پشتیبانی، اجرا و گویندگی

محمد رضا رحیمی

عضو تیم بازرگانی
مشخصات فردی:
محمدرضا رحیمی متولد 1362 در شهر ری است. زمینه های فعالیتی وی: ارتباط با مشتریان، بازاریابی و فروش، تحقیقات بازار، شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوا، عکاسی،سال های فعالیت: از 82 تاکنون.

یاسمن عامل عزیز پور

عضو تیم بازرگانی
مشخصات فردی:
یاسمن عامل‌ عزیزپور متولد 1376 است. زمینه های فعالیتی وی: کارشناسی تبلیغاتی، مدیریت داخلی، ایده پردازی. سال های فعالیت: از 96 تاکنون.

مهسا غفاریان ادبی

عضو تیم بازرگانی
مشخصات فردی:
مهسا غفاریان ادبی متولد سال 1370 است. زمینه های فعالیتی وی: مدیریت کنترل کیفی، روابط عمومی، ایده پردازی، مشاوره ی کسب و کار، سال های فعالیت: از 94 تاکنون.

شهاب الدین طباطبایی

مشاور
مشخصات فردی:
زمینه های فعالیتی سید شهاب الدین طباطبایی: مشاوره ی کسب و کار، کارشناسی روابط عمومی، کارشناسی کنترل پروژه و برنامه ریزی، پژوهشگر حوزه ی فناوری اطلاعات، سال های فعالیت: از 87 تاکنون.

فریده سیف

عضو تیم بازرگانی
مشخصات فردی:
فریده سیف متولد سال 1363 است. زمینه های فعالیتی وی:مدیریت روابط عمومی، خبرنگاری، نویسندگی و ویراستاری مدیریت اجرایی