خلاصه پژوهش های تیم

پژوهش های انجام گرفته تحلیلی- توصیفی است که از اواسط سال 94 به شکل رسمی آغاز و تاکنون بدون وقفه و زیر نظر اساتیدی همچون: استاد حسام عرب زاده، استاد مهدی رضایی، استاد مجید کریمی، استاد رضا حیدرنژاد، مرحوم استاد رضا کمال علوی، استاد مسعود شجاعی، استاد منیره مویدی و دکتر مریم علوی ادامه یافته است. مسئله ی مورد بررسی در آن تحلیل ارزش ها، فرهنگ ها، سلایق، نیاز ها و عقاید مخاطبان رسانه، با الویت نوجوانان 12 الی 18 سال و جوانان 19 الی 30 سال و… بوده است که در حیطه های زیر انجام گرفت:
  • مخاطب شناسی رسانه.
  • مخاطب شناسی تبلیغات.
  • جامعه شناسی رسانه.
  • جامعه شناسی فرهنگی.
  • مردم شناسی فرهنگی.
  • جامعه شناسی ایران.
  • روان شناسی نوجوانان.
  • روان شناسی جوانان.
  • رسانه شناسی.
ماحصل این پژوهش چگونگی پرورش مخاطبان مبلغ بوده است؛ بدین معنی که با استفاده از ترفند های رسانه ای حرفه ای، تبلیغات سفارش دهنده به گونه ای سازمان داده شود که مخاطبین شخصاً پیگیر و هوادار وی باشند و در موقعیت های گوناگون از وی یاد نمایند. این موضوع می تواند علاوه بر بالا بردن اعتبار و جایگاه برند، طیف مخاطبین هدف را گسترش داده و بر همین اساس بستر های مادی و معنوی شایان توجهی را برای وی ایجاد نماید.