خانه » مقالات

مقالات

تاریخچه ی پیدایش اتاق فکر در جهان:

از نخستین سالهای سده بیستم میلادی، چالش های اقتصاد صنعتی و روابط پیچیده در امور بازرگانی و تحولات نوین در عرصه های سیاست خارجی موجب شد دولت ها به این واقعیت پی ببرند كه به دانش روز و اطلاعات علمی و دقیقی در زمینه های مذكور نیاز دارند. به این ترتیب در ایالات متحده و همچنین در اروپا موج اقدام  

بررسی ابعاد فرهنگی و روانشناختی کنسرت ها

زمانی که از کنسرت ها صحبت میشود در ذهنمان یک سالن پر از صندلی، استیج، خواننده،نوازندگان و مخاطبان را تصور میکنیم اما این فقط ظاهر ماجراست؛ در بطن خود یک مفاهیم دقیق فرهنگی، روانشناختی، جامعهشناختی و… را داراست.